Sözlükte "halkçılık" ne demek?

1. Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm.
2. Xx. yüzyılda fransa'da ortaya çıkan, yoksul halkın yaşayışı ve duyguları üzerinde duran bir yazın çığırı, popülizmhalkçılık

Halkçılık kelimesinin ingilizcesi

populism

Halkçılık ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Populism) 1. Çiftçi sınıfının hayat standardını yükseltmeye yönelik Sosyalist bir akım. XIX. asırda Rusya’da Aleksander Herzen ve Nikolai Chernyshevski tarafından ortaya atılmış ütopik bir Sosyalizm’dir. Bolşevik İhtilali’ ne kadar Rusya’da güçlü olan Halkçılık akımı, köylüye daha çok toprak verilmesi, daha çok hürriyet sağlanması ve köylüler arasında toprak dağılımında adaletli davranılması gibi bir dizi istekleri kapsıyordu. Halkçılık, Kapitalizm’in son aşamasının Sosyalizm olduğu şeklindeki Marksist görüşü reddeder. Onlara göre, köylü topluluklarının varlığı Rusya’da Kapitalizmi zorunlu hale getirir. 2. 1930 larda Türkiye’de Cumhuriyetçi Halk Fırkası’ nin benimsediği ve daha sonraları cumhuriyet Halk Partisi tarafından devralman altı ilkeden birisi. Refahın geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması, toplumda hiçbir zümre, ya da sınıfa imtiyaz tanınmaması gibi anlamlar taşır.

İlgili olabilecek başlıklar

Halkçı nedir?
Halkçı parti nedir?

--Reklam--